- Reklama -peníze

Jakou roli plní parozábrana?

Co je parozábrana a k čemu slouží?
Před čím parozábrana ochraňuje?
Význam parozábrany pro stavbu
Chrání pouze správná parozábrana
Kde lze parozábrana využít?
Nejčastější chyby při montáži
Rada na závěr…
Vlhkost je rizikem pro každou stavbu. Její zvýšená míra dokáže poškodit konstrukce a zároveň nepříznivě ovlivnit stav vnitřního mikroklimatu. I proto je nutné sázet na řešení, která budou jednotlivé části stavby před vlhkostí chránit. Jedním z nich je právě parozábrana.

Využití parozábrany se spojuje zejména se zateplenými objekty. Právě v nich má tato speciální parotěsná folie neodmyslitelné místo. Svůj úkol však splní pouze při správné montáži, která je pro schopnost zabránit pronikání vlhkosti a vodní páry do izolace dané stavby klíčová. I malá chybička při montáži nebo výběr nesprávného typu parozábrany totiž může vyvolat přesně opačný efekt.

Co je parozábrana ak čemu slouží?
Jedná se o speciální typ ochranné fólie vyrobený z polyethylenu.
Tato fólie se vyrábí buď s výztužnou páskou nebo bez ní.
Některé druhy parozábrany mají ochrannou reflexní vrstvu.
Jejím úkolem je zabraňovat pronikání vodní páry do izolace.
Aplikuje se zevnitř budovy přímo na vybrané části konstrukce.
Parozábrana
Před čím parozábrana ochraňuje?
Samotná parozábrana plní zmíněný účel ochrany tepelné izolace před vodní párou. Tuto úlohu plní díky schopnosti omezit proudění teplého vzduchu zevnitř směrem ven do chladnějšího prostředí, což by mohlo vést ke srážení vodní páry právě v částech tepelné izolace.

Taková nežádoucí kondenzace by zvlhčila izolaci, která by tak mohla začít ztrácet schopnost udržet teplo. V lepším případě by to vyústilo pouze ve zvýšení nákladů na topení. V tom horším by to mohlo vést ke vzniku plísní, případně k jiným negativním dopadům na konstrukce a celkové vnitřní mikroklima.

Stav konstrukcí a kvalitu vnitřního mikroklimatu ovlivňuje také elektromagnetické záření, které se dostává do vnitřních prostor budovy. Jeho zvýšená koncentrace má za následek nárůst množství škodlivých látek v interiéru. Právě parozábrana umí alespoň částečně zabránit pronikání tohoto záření, ale musí jít o parozábranu se zmiňovanou reflexní vrstvou. Ta má zároveň schopnost odrážet sálavé teplo zpátky do prostoru, čímž přispívá k vyššímu komfortu a snižování nákladů na energie.

Význam parozábrany pro stavbu
Chrání před únikem tepla.
Udržuje funkčnost izolace.
Zvyšuje životnost konstrukcí.
Zvyšuje životnost celé stavby.
Ovlivňuje výši nákladů na teplo.
Přispívá k celkovému komfortu bydlení.
Chrání pouze správná parozábrana
Chránit stavbu a přispívat k vyššímu komfortu či snižování spotřeby tepla se podaří pouze správnému typu parozábrany. Přestože každý typ této parotěsné fólie má stejný účel, jednotlivé parozábrany se mohou lišit podle toho, na jakých místech mají být použity nebo do jakých vlhkostních podmínek se budou fólie montovat. Právě těmto kritériím je třeba přizpůsobit konkrétní typ parozábrany, její velikost i tloušťku.

Kde lze parozábrana využít?
Možností využití parozábrany je několik. Vzhledem k její schopnosti být účinnou ochranou proti vlhkosti as tím spojeným únikem tepla se nejčastěji aplikuje na stropy. U mnoha typů objektů se ale používá iu dalších částí stavby, například na stěnách, přes které může vlhkost také proniknout do tepelněizolační vrstvy. Montáž parozábran se v mnoha případech nevyhýbá ani podlahovým krytinám, které jsou z hlediska možnosti pronikání páry také obzvláště rizikové.

Montáž parozábrany
Nejčastější chyby při montáži
Bez ohledu na to, kde bude parozábrana umístěna, při její montáži platí jisté zásady. Jejich dodržením se vyhneme případným pochybením, která by vedla k problémům s pronikáním vodní páry a jejím srážením na různých místech tepelněizolační vrstvy. Odborníci pracující s montáží parozábran doporučují dávat pozor zejména na 5 nejčastějších montážních chyb.

  1. Nahrazení levnou fólií
    Jednou z nejčastějších a celkově i nejzávažnějších chyb je použití jiné levné fólie. Tato náhrada nedokáže zastoupit parozábranu, pod což se ve většině případů podepisuje zejména její nízká hmotnost a nevhodný materiál. Pára následně způsobí na folii malé trhliny, přes které se bez problémů dostane až do tepelněizolační vrstvy.
  2. Použití špatné parozábrany
    Pokud i použijeme řádnou parozábranu, ne vždy to musí splnit účel. K takovým problémům dochází zejména na místech s nadprůměrně vysokou vlhkostí, kde je třeba vsadit na hrubší parozábranu vyrobenou z co nejkvalitnějšího materiálu.
  3. Špatné utěsnění parozábrany
    Stačí jedna malá spára a pára si najde cestu, jak do izolační vrstvy proniknout. To se děje v případech, kdy je parozábrana špatně utěsněna, případně její části nepřiléhají ke stropu, ke stěně nebo k podlaze.

Related Articles

- Advertisement -pr clanky

Mohlo by Vás zajímat