- Reklama -peníze

Evropa řadí vyšší rychlost v přechodu k obnovitelným zdrojům!

Jak vybrat nový zdroj tepla?
Proč zrovna tepelná čerpadla? Výhod je několik…
1.1.2021 vstoupí v platnost nová pravidla obchodování s emisemi, která počítají s průběžným zvyšováním ceny emisí oxidu uhličitého. Cílem nových pravidel, která jsou platná pro roky 2021–2028, je silnější motivace k opuštění používání fosilních paliv a zároveň získání prostředků a následná motivace k přechodu k obnovitelným zdrojům energií. Domácnosti v západní Evropě tak už dnes počítají, o kolik jim zdraží teplo či pohonné hmoty.

Nová pravidla jsou platná v celé Evropské unii, tzn. iv tuzemsku, kde se o nich však příliš nemluví. Toto téma částečně „přikryla“ pandemie koronaviru a samotný nezájem veřejnosti. I tuzemské podniky a domácnosti se však musí připravit na to, že Evropská unie začátkem příštího roku řadí vyšší rychlost v přechodu k obnovitelným zdrojům energií. Některé členské státy EU svými plány dokonce předčí ambice unie. Například Nizozemsko a Velká Británie počítají s úplným zákazem prodejem kotlů na zemní plyn. V zemích Skandinávie je aktuálním tématem zákaz používání kotlů na topné oleje.

Jak vybrat nový zdroj tepla?
Pokud vybíráte nový zdroj tepla pro svou domácnost, je více než žádoucí, abyste vzali v úvahu současné trendy. Používání fosilních paliv a energií z nich bude dražší a tlak na využívání obnovitelných zdrojů energie vyšší.

Využívání obnovitelných zdrojů energie není v Evropě žádnou novinkou a některé z vás možná překvapí, že…

Téměř každá druhá novostavba v Německu má nainstalováno tepelné čerpadlo.
Tepelná čerpadla jsou nejvyužívanějším zdrojem energie v Německu, kdy z pomyslného trůnu sesadila zemní plyn.
V severní Itálii najdete regiony, jejichž poptávka po teple je uspokojena z cca jedné třetiny geotermálním teplem.
Velká města jako Londýn, Mnichov, Hamburk, Milán či Vídeň počítají s výrazným zvýšením podílu obnovitelných zdrojů energií na výrobě tepla pro domácnosti.
Obnovitelné zdroje energií jsou stále častěji využívány iv zemědělství, kde pomáhají snižovat náklady na produkci a zároveň uspokojují poptávku spotřebitelů po potravinách s minimální uhlíkovou stopou.
V dodávkách obnovitelných zdrojů energií pro domácnosti mají tepelná čerpadla primární roli, a to i díky masivní státní pomoci v podobě dotací na pořízení čerpadla či nižších cen elektrické energie. Tento zdroj tepla využívají domácnosti lokálně, tzn. čerpadla jsou instalována v bezprostřední blízkosti nemovitosti, ale také v rámci dálkových dodávek tepla, kdy velká tepelná čerpadla umístěná v podzemí nebo několik kilometrů za metropolí dodávají teplo celým městským čtvrtím.

Foukaná izolace: Jeden z nejlepších izolantů!
Víte, proč je foukaná izolace považována za ten nejlepší izolant? Jaké materiály foukaná izolace využívá? Jaké jsou její výhody a nevýhody?

Foukaná izolace
Proč zrovna tepelná čerpadla? Výhod je několik…
K výrobě tepla využívají energii ze vzduchu nebo geotermálního tepla. Této energie je přitom dostatek všude v Evropě a je nevyčerpatelná.
Tepelná čerpadla dokáží vyrábět dostatečný objem tepla bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky. Zajímavostí může být, že Švýcarsko využívá geotermální energii během zimy, kdy klesá výkon tamních vodních elektráren, na které tato alpská země spoléhala ve velkém dosud.
Provoz tepelných čerpadel je levný. Stejně jako energie z nich, což má pozitivní efekt na veřejné finance i peněženky domácností pro něž znamená přechod k tepelným čerpadlům nižší ceny za teplo.
Výroba tepla prostřednictvím tepelných čerpadel je ekologicky přívětivá.
Tepelná čerpadla jsou snadno dostupná i tuzemským domácnostem a firmám. Zkušenosti z Německa, Francie, Rakouska, Velké Británie či jižního Švédska ukazují, že dokážou pracovat spolehlivě i několik desítek let.

Related Articles

- Advertisement -pr clanky

Mohlo by Vás zajímat