- Reklama -peníze

Retenční nádrže na vodu: Spolehlivý způsob pro skladování užitkové vody

Retenční nádrž je nádobou vyrobenou z kvalitního polypropylenu. Jedná se o prvoplast bez příměsí recyklátu. Tyto nádrže jsou využívány u rodinných domů ke sběru užitkové vody ze střechy domu. Můžete tak mít stále přístup k dešťové vodě.

více v článku...

Samonosná retenční nádrž

Prvním typem, který v nabídce můžete najít, je samonosná retenční nádrž. Je určena k obsypu zeminou. Instalace je vhodná zejména v místech bez spodní vody a jílovité zeminy. Ideálním místem je podloží s lehkou sypkou zeminou. Tato nádrž se nehodí do míst s předpokládaným působením vnějších tlaků (například pojezdové cesty) – ty by mohly nádrž poškodit. Jedná se o typ s nejjednodušší a nejrychlejší instalací.

Retenční nádrže na vodu k obetonování

Druhou variantou jsou retenční nádrže na vodu k obetonování. Do nákladů je třeba připočítat cenu betonu a armatury, ovšem pořizovací cena je nízká. Statiku zajišťuje obetonování nádrže ze všech stran. Hodí se tak do míst s vyšším statickým zatížením – skalnaté podloží, jílovito-písčité podloží a případně i v blízkosti pojezdových cest. Přebetonováním horní strany nádrže lze zvýšit její odolnost proti tlaku zeminy. Je tak možné instalovat ji hlouběji. Nehodí se však do blízkosti vsakovacích nádrží.

Dvouplášťové retenční nádrže na dešťovou vodu

Posledním typem jsou dvouplášťové retenční nádrže na dešťovou vodu. Usazovány jsou do měkkého betonu, k ukotvení slouží plastové výztuhy s protaženými ocelovými pruty. I u této varianty lze přebetonovat horní část pro uložení hlouběji do podloží. Tato nádrž se hodí i do míst s písčitým a jílovitým podložím, a to i s výskytem spodní vody.

Výběrem vhodného typu nádrže si ušetříte mnoho starostí do budoucna. Správná volba je klíčová pro spolehlivé fungování nádrže, aby nedošlo k jejímu poškození.

Related Articles

- Advertisement -pr clanky

Mohlo by Vás zajímat