- Reklama -peníze

Zasakování dešťových vod: Jak vyřešit zasakovací objekt?

U všech novostaveb je povinností řešit likvidaci dešťových vod ze zpevněných ploch jako jsou střechy, či třeba parkovací stání. Existuje několik řešení, jak dosáhnout úspěšného řešení pro zasakování dešťových vod.

Zasakování dešťových vod

Pro zasakování dešťových vod je třeba pracovat s několika parametry. Jde o velikost střechy a zpevněných ploch a také množství vody, se kterým bude nutné nakládat. Je nutné, aby byl systém nadimenzován i pro případ vydatných dešťů, aby případně nedocházelo k nehodám. Proto je důležitý posudek, či případně průzkum odborníka, na jehož základě lze celý projekt správně navrhnout a zrealizovat.

ČSN 75 9010

Postup posuzování zásaku dešťových vod probíhá dle normy ČSN 75 9010. Norma se zabývá vsakováním srážkových povrchových vod jako jedním ze způsobů hospodaření se srážkovými vodami. Jde o soubor několika pravidel a doporučení, jak při projektování vsakovacích zařízení postupovat. Díky tomu lze dosáhnout nejlepších výsledků a spolehlivě zaručit zasakování dešťových vod.

Hydrogeologický průzkum cena

Existují dvě možnosti, jak zajistit zasakování vod. Bodový zásak, či plošný zásak. Ty se liší svými vlastnostmi, v každém případě pro jejich realizaci budete potřebovat posudek, nebo hydrogeologický průzkum. Cena se odvíjí individuálně podle konkrétního projektu, pro rodinný dům se pohybuje kolem devíti tisíc korun.

Průzkum je lepší volbou, odborník totiž získá více informací, se kterými lze pracovat pro vytvoření spolehlivého vsakovacího objektu. Posudek oproti tomu pouze zhodnotí místní podmínky na základě již dostupných informací, bez sondování. Cena tak bývá nižší, ovšem nejde o nejlepší volbu.

Vyřešit zasakování dešťových vod je velmi důležité. Nejen kvůli legislativě, ale také pro komfortní bydlení bez starostí a strachu z havárií.

Related Articles

- Advertisement -pr clanky

Mohlo by Vás zajímat